Usługi budowlane

Firma nasza realizuje również zlecenia z zakresu usług budowalnych. Są to przede wszystkimi nadzory inwestorskie, a w szczególności związane z instalacjami elektrycznymi. W ramach posiadanych uprawnień budowlanych zajmujemy się:

  • nadzorami budowlanymi oraz przeglądami obiektów w pełnym zakresie,
  • nadzorami budowlanymi obiektów indywidualnych i użyteczności publicznej,
  • przeglądami okresowymi obiektów,
  • przeglądami budowlanymi technicznymi,
  • pomiarami elektrycznymi w zakresie skuteczności zerowania, oporności izolacji instalacji elektrycznych oraz uziemienia instalacji odgromowej.