Usługi budowlane

Nasza firma realizuje również zlecenia z zakresu usług budowlanych. Są to przede wszystkim nadzory inwestorskie, a w szczególności związane z instalacjami elektrycznymi. W ramach posiadanych uprawnień budowlanych zajmujemy się:

  • nadzorami budowlanymi oraz przeglądami obiektów w pełnym zakresie,
  • nadzorami budowlanymi obiektów indywidualnych i użyteczności publicznej,
  • przeglądami okresowymi obiektów,
  • przeglądami budowlanymi technicznymi.

Pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne są nieodzowne podczas odbiorów budynków i domów. Prawidłowe wykonanie instalacji elektrycznych i ich zerowania sprawdzić może jedynie osoba uprawniona. To samo dotyczy instalacji odgromowej. Poprawnie wykonana instalacja elektryczna daje gwarancję bezpieczeństwa mieszkańcom i użytkownikom, a prawidłowo zamontowana instalacja odgromowa zabezpieczy budynek przed ewentualnymi  skutkami uderzenia pioruna. Nasza firma zajmuje się pomiarami elektrycznymi w zakresie skuteczności zerowania, oporności izolacji instalacji elektrycznych oraz uziemienia instalacji odgromowej.