Przeglądy budowlane i elektryczne

Propozycja firmy

Firma nasza realizuje również zlecenia z zakresu usług budowlanych. Są to przede wszystkim nadzory inwestorskie, a w szczególności związane z instalacjami elektrycznymi.

 

Przeglądy budowlane

Każdy budynek i dom podlega różnym zjawiskom atmosferycznym oraz losowym, które wpływają na jego stan techniczny. Zachowanie dobrej kondycji budynku jest obowiązkiem właściciela. Aby mięć pewność, że dom jest bezpieczny, a jego stan techniczny nie odbiega od normy, co jakiś czas powinno się zadbać o budowlano-instalacyjny przegląd budynku. Taki obowiązek spada na właściciela nieruchomości co roku. Wówczas należy skontrolować wszystkie podstawowe instalacje oraz elementy budynku. Co roku i co 5 (obowiązkowe) lat należy przeprowadzić kontrolę polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności budynku do użytkowania oraz ocenę  jego estetyki i otoczenia. Kontrolą powinny zostać również objęte instalacje elektryczne i odgromowe w zakresie stanu sprawności połączeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji.

W ramach posiadanych uprawnień budowlanych zajmujemy się:

  • przeglądami budowlanymi: technicznymi rocznymi oraz pięcioletnimi obiektów,
  • pomiarami elektrycznymi rocznymi oraz pięcioletnimi w zakresie skuteczności zerowania, oporności izolacji,
  • nadzorami budowlanymi oraz przeglądami obiektów w pełnym zakresie,
  • nadzorami budowlanymi obiektów indywidualnych i użyteczności publicznej.

 

Profesjonalizm na każdym kroku

Gwarantujemy Państwu profesjonalne podejście do każdego zleconego nam zadania. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak odpowiedzialne zadanie ciąży na nas przy wykonywaniu przeglądów budowlanych czy też pomiarów elektrycznych. Wykorzystujemy solidnie wykonane narzędzia specjalistyczne o bardzo dobrej jakości. Pragniemy, aby klienci korzystając z naszych propozycji, byli przekonani co do wykonywanych przez nas zadań. Zachęcamy również do sprawdzenia pozostałej części propozycji. Zlecenia z zakresu przeglądów budowlanych czy też pomiarów natężenia światła to tylko część naszej rozbudowanej propozycji.